Historik

En del av utställningen

Utveckling


Följande artikel finns införd i Osby Hembygdsförenings årsbok 1995.
Artikelförfattare är lektor Tord-Göran Hallberg
Från början startades Motorfabriken Göta av Hugo Peterson, som var född 1872 i Blackstad några mil väster om Västervik.Som elvaåring började han som springpojke i en lanthandel en halvmil från Blackstad och som artonåring blev han delägare i en lanthandel, som öppnade en filial i Hagaborg nära Blackstad. Peterson skötte filialen, som även hade en fotoateljé, cykelförsäljning och cykelreparationer på programmet.
Men Peterson var en mångsidig man med intresse för bl a bilar och motorer. Därför startade han Hagaborgs Mekaniska Verkstad, där de första båtmotorerna tillverkades i början av 1900-talet. Dels en tändkulemotor, dels en fotogenmotor med tändstift.
Som medhjälpare hade Peterson Josef Mårtensson (1880-1948), som gjorde mycket av utvecklingsarbetet och blev verkmästare i företaget. Mårtensson hade tidigare varit värvad, men rymt, gått på hovbeslagarskola och värvat sig på nytt under falskt namn.
Efter en olycka hade han ett emaljöga.
Hagaborgs Mekaniska var inte ensamma på båtmotormarknaden; det fanns på den tiden gott om småföretag som gjorde motorer och till och med bilar. "För Gud och en smed är allting möjligt " löd ett talesätt vid sekelskiftet.
Peterson hade problem med transporterna i Blackstad, som saknar järnväg, och annonserade därför efter lokaler på en lämpligare ort. Det råkade bli Osby, dit Hugo Peterson med familj och Josef Mårtensson anlände i april 1907. Där startade de motorfabriken Göta i ett uthus till den speceriaffär, som han sedermera övertog och fortsatte med kombinationen lanthandel-motorfabrik. Den första motorn som tillverkades vid den nystartade motorfabriken var en tändkulemotor som hette STABIL och fanns i fyra storlekar, från 3 till 10 hästkrafter. Något senare kom utombordaren KURIR som var den första på den svenska marknaden och ett verkligt pionjärarbete. Den amerikanska utombordaren Hurley hade visserligen kommit till Sverige 1909, men var klumpig och gick knappt att sälja. Den mera användbara Evinrude började säljas först 1911. Motorfabriken GÖTA hade fyra-fem anställda i början, men växte under 1910-talet till ca femton man.
Även om "allt var möjligt för Gud och en smed", är det helt otroligt att man 1910 kunde tillverka förbränningsmotorer i ett uthus i Osby. Att svarva, borra och fräsa i stål kräver kraft, och man frågar sig: Var kom den ifrån? Det var Sven Bengtsson i Källedal och snickaren Olof Månsson, som hade tillgång till egen vattenkraft, samt Osby Gjuteri och Mekaniska Verkstad under ingenjören Newmans chefskap som alstrade strömmen med ångmaskin som drivkraft.
Man kan alltså förmoda att Motorfabriken Göta fick elkraft från Sven Bengtsson i Källedal.
Från 1917 såldes Götamotorerna genom Harry Löwendahls Maskinaffär i Stockholm under namnet Meteor och 1918 meddelade Hugo Peterson "att vi sedan cirka 1 år tillbaka lagt om vår fabrikation, så att vi numera som specialité tillverka endast en motorstorlek och denna på 4 hästkrafter, tvåtakt".
1919 tyckte Hugo Peterson att verkstaden var för trång och byggde en större fabrik i Hasslaröd. Den var i tegel, hade karakteristiskt "sågtandstak" och är väl den byggnad som äldre Osbybor förknippar med Götamotorer. Den nya verkstaden var "stor och tidsenlig" och hade plats för "åtta svarvar, fyra fräsmaskiner, fem borrmaskiner, två kipphyvlar samt diverse småmaskiner", enligt vad som står att läsa i "Sveriges privata företagare".
1924 hade ca 2500 motorer tillverkats vid Motorfabriken Göta. Samma år gick Harry Löwendahl i konkurs och drog Göta med sig i fallet, märkligt nog i ett skede då motorindustrin annars gick bra i Sverige. Fabriken övertogs av borgenärerna, som 1928 ombildade företaget till Aktiebolaget Götamotorer. I styrelsen satt nämndemannen Nils Troedsson i Kulhult, lantbrukaren Karl Pehrsson och nämdemannen Pehr Bengtsson. Suppleanter var landsfiskal Oskar Cosmo, handlaren Tufve Jeppsson och verkmästaren Josef Mårtensson.
Firman drevs vidare av Hugo Peterson med Cosmo som huvudintressent.
Företaget gick bra under hela 1930-talet och exporterade motorer till bl a Norge, Island, Danmark, Holland, Tyskland och Amerika. Även i Sverige fick Götamotorerna ett mycket gott ryckte. Antalet anställda var vid denna tid 17-18.
1939 dog Hugo Peterson och samma år bröt andra världskriget ut. Bensinrestriktionerna gjorde all motortillverkning omöjlig och 1941 såldes företaget till disponenten och ingenjören Bror Färe, ägare till AB Färe Armaturfabrik i Sibbhult, en patriarkalisk pamp av den gamla stammen, som kallade sig "kungen av Armaturien" och arbetade under mottot "Färe går före". Från början hette han Carlsson.

Armaturfabriken tillverkade ventiler för vatten och avlopp och blev under kriget leverantör åt försvaret. Färe lade om produktionen på Götamotorer, som blev underleverantör till Armaturfabriken. Ett tiotal personer sysselsattes på så sätt i Osby. 1946 återupptogs båtmotortillverkningen och 1951-52 utexperimenterade Gösta Carlsson och Herman Rydström den motor, som ännu tillverkas, en tvåtaktsmotor för fotogen- eller bensindrift. Den är konstruerad så, att den enkelt kan förses med en eller flera cylindrar, beroende på önskat antal hästkrafter. I mitten av 1959-talet producerades ca 1000 motorer om året av denna typ och vid samma tid hade arbetsstyrkan vuxit till 35 man.
1959 sålde Färe Armaturfabriken till huvudkonkurenten, Nordiska Armaturfabriken i Linköping, sedermera en del av Saab-Scania. Nordiska Armaturfabriken sålde året därpå Götamotorer för 215000 kronor till Hugo Cato, ägare till Osby Pumpindustri.
Tio år senare, 1970, gick Osby Pumpindustri i konkurs. Det var nära att Götamotorer också hade försvunnit, men göingar är sega. En kvartett, bestående av Herman Rydström, bröderna Arne och Yngve Celin och Sven Björling tog över och drev firman vidare. De hoppade sedan av en efter en, men den ännu segare Sten Carlsson, tidigare anställd vid bolaget, driver sedan 1984 Götamotorer som enskild firma.
I företaget arbetar i dag två personer, all bearbetning och montering görs på fabriken.Vissa detaljer köps utifrån; som förgasare, tändsystem och dynastart.
Göta motorn som är enkel, robust, långlivad samt har marknadens lägsta pris.
Den är därför ett bra alternativ till snipor och mindre segelbåtar.
Göta Motorn:"En svensk klassiker".

Källor
Lars Biström, Bo Sundin: Svenska Båtmotorer, Båtdokgruppen 1991.
Interjuv med Herman Rydström, 24 sept 1995
Sveriges Privata företagare, 1941.
Sveriges Handelskalender 1895, 1896, 1905, 1909 och 1910, uppslagsord Osby.
Interjuver med Sten Carlsson och Herman Rydström, sept 1995.


Överblick på de olika modellerna.

Klicka på bilderna för att se dem större !


Göta Motor 2,5 hk

Den minsta modellen.
Denna är på 2,5 hk.

Göta motor 3-4 hk.

Göta och Meteor
Stationär
3-4 hk.

Göta 4-5 hk.

Göta båtmotor
4-5 hk.
Tillv. 1936

Göta motor 6-7 hk.

Göta motor
Stationär
6-7 hk.

TILLBAKA
Senast uppdaterad november 27 1998 av Webbateljen, Osby